Ευθύνη

Προκειμένου να πληρούνται οι θεσμικές και νομοθετικές προϋποθέσεις και να παραμείνουμε υπόλογοι προς το κοινό, τους συμμετέχοντες, τους εταίρους, τους δωρητές και τις κυβερνητικές υπηρεσίες, αυτή η ενότητα περιέχει συνδέσμους προς τα ακόλουθα:

    • Καταστατικό
    • Στρατηγικό σχέδιο 2020 - 2023
    • Ετήσιες Εκθέσεις δραστηριοτήτων
    • Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελεγκτή
    • Πολιτική Παιδικής Προστασίας της Better Days
Καταστατικό

Η οργάνωση “Καλύτερες Μέρες Ελλάδα” ιδρύθηκε το 2016 ως Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στην εισροή προσφύγων που κατέφθασαν στη Λέσβο. Σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξή της, η οργάνωση “Καλύτερες Μέρες” κατάφερε να παρέχει πολύτιμη βοήθεια όπως ένδυση και διατροφή σε περίπου 70,000 άτομα. 

Η οργάνωση “Καλύτερες Μέρες Ελλάδα” ιδρύθηκε από την Έλενα Μουστάκα και την Anrika Velychko. Μέχρι σήμερα, διοικείται από μια ομάδα επαγγελματιών από όλο τον κόσμο. Είμαστε μια διεθνής ομάδα που μας ενώνει η έντονη αποφασιστικότητα να φέρουμε καινοτόμες λύσεις στον τομέα της ανθρωπιστικής δράσης και να δώσουμε αξία στην παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είτε παρέχοντας εκπαίδευση και νομική βοήθεια είτε ανταποκρινόμενοι σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, συνεχίζουμε να τονίζουμε τη σημασία των συμμετοχικών πρακτικών, των συνεργασιών μάθησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σήμερα, η οργάνωση καθοδηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και λειτουργεί ένα περιφερειακό γραφείο:

Έλενα Μουστάκα, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος – elena@betterdays.ngo – +30 698 989 9113

Μαριάνθη Γαλανού, Οικονομικός σύμβουλος - accounts@betterdays.ngo

Andrew Foley, Εκτελεστικός διευθυντής - andrew@betterdays.ngo – +30 694 424 5629

Dan Teuma, Διευθυντής Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης & Προγραμματισμού (Περιφερειακό Γραφείο) – dan@betterdays.ngo

Καταστατικό – Ελληνικά (2016-01)

7η Τροποποίηση (2021-03)

6η Τροποποίηση (2020-08)

5η Τροποποίηση (2020-04)

4η Τροποποίηση (2020-01)

3η Τροποποίηση (2019-03)

2η Τροποποίηση (2017-10)

1η Τροποποίηση (2016-05)

Στρατηγικό σχέδιο 2020 - 2023

Ετήσιες Εκθέσεις δραστηριοτήτων

Η ιστορία μας ξεκινά τον Νοέμβριο του 2015, έξω από τον καταυλισμό της Μόριας, στους παρακείμενους ελαιώνες που κατοικούνται από χιλιάδες ανθρώπους που χρειάζονται βασική βοήθεια, όπως στέγη, ρούχα και τρόφιμα. Έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά, ιατρικά και νομικά προγράμματα υποστήριξης όπως π.χ Gekko Παιδιά, EcoHub, TAPUAT, και Themida Ελλάδα. Από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, σημαντικό μέρος των πόρων μας έχει αφιερωθεί στην υποστήριξη της ελληνικής και αιτούσας άσυλο κοινοτήτων της Λέσβου, της κοινωνίας των πολιτών και στην ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Τα τελευταία 6 χρόνια, το Better Days έχει υποστηρίξει εκατοντάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο, άλλους παράγοντες και έργα στην ηπειρωτική Ελλάδα, τη Λέσβο, τη Σερβία, τη Συρία και τον Λίβανο. Έχουμε διανείμει βοήθεια αξίας εκατομμυρίων ευρώ και συντονίσαμε περισσότερους από 3000 εθελοντές. Η επανεξέταση του αντίκτυπού μας είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση που βασίζεται στις μαρτυρίες και τα σχόλια που παρέχονται από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις κοινότητες που επηρεάζονται από το έργο μας. Οι οργανωτικές μας αξιολογήσεις γίνονται με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και ταπεινότητας. Το έργο των Better Days έχει αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο και πολλά από τα προσχέδια μας προγράμματα έχουν λάβει βραβεία για τη συμβολή τους στον ανθρωπισμό και τη βιώσιμη βοήθεια.

Ετήσια Έκθεση 2021 | Ελληνικά

Ετήσια Έκθεση 2021 | Αγγλικά

Ετήσια Έκθεση 2020 | Ελληνικά

Ετήσια Έκθεση 2020 | Αγγλικά

Ετήσια Έκθεση 2019 | Ελληνικά

Ετήσια Έκθεση 2019 | Αγγλικά

Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελεγκτή

Οι οικονομικές μας αναφορές επιδεικνύουν τον βαθμό ευελιξίας και επινοητικότητας που χρειάζεται για να διατηρηθούν ανθρωπιστικά προγράμματα βοήθειας τα οποία έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε και προσαρμόζονται σε ανερχόμενες ανάγκες και προτεραιότητες. Οι εσωτερικές οικονομικές διαδικασίες μας έχουν ελεγχθεί από την PKF, πληρούν τα πρότυπα του κλάδου και συμμορφώνονται με την κρατική χρηματοοικονομική νομοθεσία. Η επένδυση του οργανισμού σε ανθρώπινο δυναμικό και αξιοπρεπείς χώρους, εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Η οργάνωση “Καλύτερες Μέρες” βασίζεται στην εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού της το οποίο κατανοεί το τοπικό πλαίσιο και προωθεί καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για τα ανθρωπιστικά προβλήματα σε στενή συνεργασία με τοπικές πρωτοβουλίες.

Οικονομική Κατάσταση 2021 – Ελληνική

Οικονομική Κατάσταση 2021 – Αγγλικά

Οικονομική Κατάσταση 2020 – Ελληνική

Οικονομική Κατάσταση 2019 – Ελληνική

Πολιτική Παιδικής Προστασίας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμά μας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών μας, η Better Days δημιούργησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Η Πολιτική Ποιότητάς μας ορίζει τη δέσμευση του οργανισμού να υποστηρίζει τους ασυνόδευτους ανηλίκους και να παρέχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ικανοποιώντας και υπερβαίνοντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

Πιστοποίηση ISO9001:2015

Πολιτική Ποιότητας