Ευθύνη

Προκειμένου να πληρούνται οι θεσμικές και νομοθετικές προϋποθέσεις και να παραμείνουμε υπόλογοι προς το κοινό, τους συμμετέχοντες, τους εταίρους, τους δωρητές και τις κυβερνητικές υπηρεσίες, αυτή η ενότητα περιέχει συνδέσμους προς τα ακόλουθα:

    • Καταστατικό
    • Στρατηγικό σχέδιο 2020 - 2023
    • Ετήσιες Εκθέσεις δραστηριοτήτων
    • Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελεγκτή
    • Πολιτική Παιδικής Προστασίας της Better Days
Καταστατικό

Η οργάνωση “Καλύτερες Μέρες Ελλάδα” ιδρύθηκε το 2016 ως Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στην εισροή προσφύγων που κατέφθασαν στη Λέσβο. Σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξή της, η οργάνωση “Καλύτερες Μέρες” κατάφερε να παρέχει πολύτιμη βοήθεια όπως ένδυση και διατροφή σε περίπου 70,000 άτομα. 

Η οργάνωση “Καλύτερες Μέρες Ελλάδα” ιδρύθηκε από την Έλενα Μουστάκα και την Anrika Velychko. Μέχρι σήμερα, διοικείται από μια ομάδα επαγγελματιών από όλο τον κόσμο. Είμαστε μια διεθνής ομάδα που μας ενώνει η έντονη αποφασιστικότητα να φέρουμε καινοτόμες λύσεις στον τομέα της ανθρωπιστικής δράσης και να δώσουμε αξία στην παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είτε παρέχοντας εκπαίδευση και νομική βοήθεια είτε ανταποκρινόμενοι σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, συνεχίζουμε να τονίζουμε τη σημασία των συμμετοχικών πρακτικών, των συνεργασιών μάθησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σήμερα, η οργάνωση καθοδηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και λειτουργεί ένα περιφερειακό γραφείο:

Έλενα Μουστάκα, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος – elena@betterdays.ngo – +30 698 989 9113

Μαριάνθη Γαλανού, Οικονομικός σύμβουλος - accounts@betterdays.ngo

Andrew Foley, Εκτελεστικός διευθυντής - andrew@betterdays.ngo – +30 694 424 5629

Dan Teuma, Διευθυντής Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης & Προγραμματισμού (Περιφερειακό Γραφείο) – dan@betterdays.ngo

Καταστατικό – Ελληνικά (2016-01)

7η Τροποποίηση (2021-03)

6η Τροποποίηση (2020-08)

5η Τροποποίηση (2020-04)

4η Τροποποίηση (2020-01)

3η Τροποποίηση (2019-03)

2η Τροποποίηση (2017-10)

1η Τροποποίηση (2016-05)

Στρατηγικό σχέδιο 2020 - 2023

Ετήσιες Εκθέσεις δραστηριοτήτων

Η Ιστορία μας αρχίζει το Νοέμβριο του 2015 έξω από τον καταυλισμό της Μόριας, στα κοντινά ελαιοκτήματα τα οποία κατοικούνταν από εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν σε ανάγκη βασικής βοήθειας όπως στέγαση, ρουχισμός και διατροφή. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ποιοτικά εκπαιδευτικά, ιατρικά και νομικά προγράμματα όπως το Gekko Kids, το EcoHub, το TAPUAT και το Themida Greece. Από την έναρξη της πανδημίας Covid-19, ένα σημαντικό μερίδιο των πόρων μας έχει κατανεμηθεί για την υποστήριξη της ελληνικής και της προσφυγικής κοινότητας της Λέσβου, της κοινωνίας των πολιτών και για την ενδυνάμωση του δημόσιου και ιδιωτικού υγειονομικού συστήματος. Τα τελευταία 6 έτη, η οργάνωση “Καλύτερες Μέρες” έχει υποστηρίξει χιλιάδες ανθρώπους που αιτούνται άσυλο, καθώς και άλλους φορείς και προγράμματα στη Λέσβο και στην ενδοχώρα, στη Σερβία, Συρία και Λίβανο. Έχουμε διανείμει βοήθεια αξίας εκατομμυρίων ευρώ και έχουμε συντονίσει πάνω από 3000 εθελοντές. Οι μαρτυρίες και η ανατροφοδότηση που μας παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι κοινότητες που επηρεάζονται από το έργο μας, βοηθάνε στο να αναθεωρήσουμε το αποτέλεσμα του έργου μας με μία πολύπλευρη προσέγγιση. Οι αξιολογήσεις που κάνουμε για τον οργανισμό, γίνονται με αίσθημα ευθύνης και ταπεινότητας. Η δράση της οργάνωση “Καλύτερες Μέρες” έχει αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο και αρκετά από τα προσχέδιά μας έχουν βραβευτεί για τη συνεισφορά τους στον ανθρωπισμό και την βιώσιμη παροχή βοήθειας.

Ετήσια Έκθεση 2019 – Ελληνική

Ετήσια Έκθεση 2020 – Ελληνική

Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Ελεγκτή

Οι οικονομικές μας αναφορές επιδεικνύουν τον βαθμό ευελιξίας και επινοητικότητας που χρειάζεται για να διατηρηθούν ανθρωπιστικά προγράμματα βοήθειας τα οποία έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε και προσαρμόζονται σε ανερχόμενες ανάγκες και προτεραιότητες. Οι εσωτερικές οικονομικές διαδικασίες μας έχουν ελεγχθεί από την PKF, πληρούν τα πρότυπα του κλάδου και συμμορφώνονται με την κρατική χρηματοοικονομική νομοθεσία. Η επένδυση του οργανισμού σε ανθρώπινο δυναμικό και αξιοπρεπείς χώρους, εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Η οργάνωση “Καλύτερες Μέρες” βασίζεται στην εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού της το οποίο κατανοεί το τοπικό πλαίσιο και προωθεί καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για τα ανθρωπιστικά προβλήματα σε στενή συνεργασία με τοπικές πρωτοβουλίες.

Οικονομική Κατάσταση 2019 – Ελληνική

Οικονομική Κατάσταση 2020 – Ελληνική

Πολιτική Παιδικής Προστασίας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποίηση ISO9001:2015

Πιστοποίηση ISO9001:2015

English EN Ελληνικά EL